Како постати?


Најважнији предуслов за ангажовање у МнОп је мотивација. Без одговарајуће мотивације, појединац који испуњава све остале захтеве не сматра се прикладним кандидатом за учешће у мировној мисији. Следе практични кораци према прописаној процедури.