Жене у мировним операцијама


Удео од 15,11% који тренутно припада женама у мировним операцијама, сврстава Србију у веома мали број земаља које имају више од 10% жена ангажованих у националним контингентима.

Прво ангажовање припадница МО и ВС било је у мировној операцији  УН у ДР Конго, 07.03.2003. године, на дужности медицинског техничара у Медицинском тиму за ваздушну евакуацију - АМЕТ. Од 29.03.2012. године, по први пут у историји Републике Србије, у мировној операцији УН у Републици Кипру ангажоване су жене професионални војници, док је у 2013. години први пут у МнОп УН ангажована жена официр у ДР Конгу.

У припреми кандидата/киња ВС за учешће у мировним операцијама у ЦМО ОУ (Ј-3) ГШ ВС, мушкарци и жене похађају обуку која се односи на родно осетљиве садржаје. У саставу сваког контингента су лица која су посебно обучена по родним питањима у МнОп.

Жене мировњаци служе као узори у локалном окружењу, мотивишу друге жене и девојчице у често маскулним друштвима да потражују своја права и пуно учешће у мировном процесу. Жене у мировним снагама у великој мери ове снаге чине приступачнијим женама у земљи домаћину и олакшавају комуникацију са њима.

Током транзиционог периода жене су показале да су у стању да задатке у ВС обављају са успехом као мушкарци и директно утицале на промену традиционалистичких схватања, предрасуда и стереотипа чије бреме су носиле на леђима. На основу наведеног „жене у униформи” су историјска чињеница, реалност, потреба, садашњост и будућност МО и ВС и МнОп у којима учествују.