Мултинационалне операције


Као чланица Уједињених нација, Република Србија привржена је систему колективне безбедности и спремна да допринесе безбедности, како на својој територији, тако и да учествује у очувању међународног мира и безбедности ван својих граница, у међународном окружењу, у складу са националним и државним интересима.

У мултинационалне операције упућују се посебно припремљени припадници Министарства одбране и Војске Србије што узрокује да, у свим мултинационалним операцијама, они буду препознати као одлични војници и професионалци у свом послу.