Учешће ЈНА у мисијама УН


1. UNEF - United Nations Emergency Force (1956-1967) је мисија УН на Синају. ЈНА је у овој мисији имала највећи контингент. Укупно су извршене 22 ротације са 14.265 припадника.

2. ONUC -  United Nations Operation in the Congo (1960-1964) је мисија УН у ДР Конго. ЈНА је у тој мисији пружала ваздухопловно техничку подршку јединицама УН у Конгу.

3. UNYOM -  United Nations Yemen Observation Mission (1963-1964) је мисија УН у Јемену. ЈНА је учествовала са једним одредом.

4. UNIIMOG - United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (1988-1991) је мисија у Ираку и Ирану. ЈНА је учествовала са војним посматрачима. Командант мисије је био генерал Славко Јовић.

5. UNTAG -  United Nations Transition Assistance Group (1989-1990) је мисија у Намибији. ЈНА је учествовала са војним посматрачима.

6. UNAVEM -  United Nations Angola Verification Mission (1989-1991) је мисија у Анголи. ЈНА је учествовала са војним посматрачима.