Војна саветодавна мисија Европске Уније у Централно Афричкој Републици


Војна операција ЕУ у Централноафричкој Републици (EUМАМ RCA) успостављена је у складу са Резолуцијом СБ УН број 2149 од 10. априла 2014. године и одлуком Савета ЕУ (број 2015/78/CFSP од 19. јануара 2015. године).
 
На основу обавештења Саветника команданта мисије ЕУ у Централноафричкој Републици, од 11.02.2015. године (да ће ангажовање ЕУ у ЦАР бити настављено и након марта 2015. године, успостављањем војне мисије саветодавног карактера), ВС је отпочела припреме за ангажовање медицинског тима.

Припадници МО и ВС учествовали су у овој мисији од 20.07.2015. године, ангажовањем четворочланог медицинског тима састава један лекар и три медицинска техничара.

Медицински тим обављао је задатке здравственог обезбеђења припадника ЕUMAM RCA и пружања подршке за успостављање безбедног окружења у престоници у Бангију, у амбуланти за основну медицинску заштиту (Role 1).