Ресурси


За реализацију мултинационалних операција неопходно је обезбедити, пре свега, људске, а затим и материјалне и финансијске ресурсе.

Само најбољи припадници МО и ВС се укључују у процес обуке и усавршавања, након чега се приступа процесу селекције. Право учешћа у МнОп имају сви припадници МО и ВС који испуњавају опште и посебне критеријуме за избор за учешће у МнОп.

Када је реч о материјалним ресурсима, превасходно се мисли на технику коју користе припадници ВС. Техника која се користи у МнОп ангажована је из резерви ВС и не изискује додатна улагања, сем мањих модификација, као на пример фарбање технике у белу УН боју и постављање ознака УН.
Финансијска средства за МнОп се одвајају по посебном плану из буџета Републике Србије.