Центар за мировне операције - Задаци


Центар за мировне операције обавља послове који се односе на:

– избор, селекцију, обуку и припрему лица и учешће у обуци и припреми јединица за мултинационалне операције;
– праћење, координацију и контролу ангажованих снага ВС у МнОп, у складу са одлуком надлежних органа;
– координацију активности на планирању, организацији и реализацији транспорта појединаца, јединица, наоружања и војне опреме у МнОп;
– планирање, организацију и реализацију националних и међународних курсева, семинара и предавања из области МнОп;
– израду критеријума за обезбеђење људских ресурса за јединице и особље на кључним дужностима у јединицама које се припремају за ангажовање у МнОп;
– предлагање појединаца за оспособљавање у земљи и иностранству за учешће у МнОп;
– учешће у избору и изради садржаја обуке за јединице за МнОп;
– координацију у припреми снага за МнОп са ОЈ MO и ГШ ВС и надлежним субјектима у Републици Србији и другим међународним субјектима и организацијама;
– предлог трошкова припрема и ангажовања појединаца и јединица за учешће у МнОп;
– учешће у евалуацији оспособљености јединица за ангажовање у МнОп;
– учешће у изради Меморандума о разумевању и техничких споразума за ангажовање припадника ВС у МнОп;
– предлагање и учешће у изради и измени нормативно-правног оквира за учешће у МнОп;
– сарадњу са Центрима за обуку за операције подршке миру у региону и свету и међународним организацијама, у циљу усавршавања у области МнОп;
– сарадњу са ОЈ МО и ВС надлежним за међународну војну сарадњу и обуку у вези са МнОп.
– сарадњу са међународним субјектима ради размене идеја и искустава из МнОп, у складу са плановима БВС;
– сарадњу са ОЈ МО и ВС надлежним за међународну војну сарадњу и обуку у вези са МнОп.