Центар за обуку јединица за мултинационалне операције - Планови


Тежиште у развоју је на стварању националног центра за оспособљавање јединица за мисије ВС, а потом на стварању регионалног центра и Центра Партнерства за мир, за обуку јединица које ће бити ангажоване у мултинационалним операцијама, кроз пружање услуга у објектима светске класе у којима се примењује најсавременија технологија, подржана стрелиштима и полигонима за обуку, што овај центар чини јединственим у региону.

Развој Центра за обуку јединица за мултинационалне операције биће настављен у наредном периоду, а кључни пројекти развоја су:

• у 2015. години:
 вишенаменски учионички центар,
 полигон за обуку у насељеном месту и борби са импровизованим експлозивним направама,
 опремање Симулационог центра,
 опремање стрелишног комплекса „Вртогош”;

• у 2016. години:
 зграда Команде ЦОЈ за МнОп,
 спортско-рекреативни центар,
 објекат за смештај људства;

• у 2017. години:
 магацински простор и хангар,
 хотел за смештај високих званица,
 хелиодром.