Национални прописиЗакон о Војсци Србије са изменама и допунама.doc
Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница.doc
Закон изменама и допунама закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница.pdf
Закључак Владе РС о основици (СВЛ 04/20).pdf
Правилник о критеријумима за избор и начину избора припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране који се припремају и обучавају за учешће у мултинационалним операцијама и начину издавања сертификата о оспособљености (СВЛ 05/21).pdf
Уредба о основима и мерилима за утврђивање месечне накнаде за учешће у мултинационалној операцији и других новчаних примања припадника Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама ван граница
Републике Србије (СВЛ 31/19).pdf
Одлука о одређивању коефицијента за ризик у служби и коефицијента за географске и климатске услове припадницима Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије (СВЛ 31/19).pdf
Правилник о ближим условима и начину остваривања права припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама (СВЛ 19/19).pdf
Правилник о изменама правилника о ближим условима и начину остваривања права припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама (СВЛ 28/20).pdf