Центар за мировне операције - Мисија


Центар за мировне операције је јединица у саставу Здружене оперативне команде Генералштаба Војске Србије намењена за обуку, избор, опремање, припрему и упућивање појединаца и јединица из Министарства одбране и Војске Србије у мултинационалне операције ван граница Републике Србије.

Од повратка у мултинационалне операције 2002. године и десетогодишње паузе због ратних дешавања на простору бивше СФР Југославије, Војска Југославије и Војска Србије и Црне Горе учествовале су у две мултинационалне операције Уједињених нација: UNMISET у Источном Тимору и ONUB у Бурундију.

Ово је било појединачно ангажовање официра на дужностима војних посматрача. Чак и овакво „тачкасто” ангажовање од неколико официра захтевало је постојање организацијске целине која би вршила координацију свих активности на избору квалитетног кадра, њиховом опремању, припреми за обављање специфичних дужности ван граница наше земље и решавање њиховог статуса у току овог ангажовања.

Од 2002. године облашћу мировних мисија у Војсци бавило се Oдељење за међународне интеграције и мировне операције при Оперативној управи ГШ ВСЦГ.

Ово одељење је 14. 10. 2003. године постало Национални центар за мировне мисије, који је био потчињен заменику начелника ГШ ВСЦГ.

Центар за мировне операције, као правни наследник Националног центра за мировне мисије, основан је 1. 1. 2005. године и од тада до данас је непосредно потчињена јединица Здружене оперативне команде ГШ ВС.

Од тада, из године у годину, увећава се учешће припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама, па је до данас ангажовано 1.230 припадника у 12 мултинационалних операција: осам операција Уједињених нација и четири операције Европске уније.

Ово ангажовање захтева стално праћење ситуације по питању одржавања међународног мира и безбедности и деловања међународних организација, упознавање са резолуцијама Савета безбедности и одлукама Савета Европске уније, мандатима мултинационалних операција и њиховим променама, трендовима у обуци за учешће на бројним дужностима и у различитим типовима мултинационалних операција и бројне друге активности, да би се пре свега висококвалитетним знањем и брзом реакцијом испратило овакво бројно ангажовање какво је сад.


Војска Србије у мултинационалним операцијама Уједињених нација и Европске уније ангажује снаге према следећем: војне посматраче, штабне официре, медицинско особље у санитетским тимовима и војној болници, јединице нивоа пешадијског одељења, пешадијског вода и пешадијске чете, а у 2015. години биће настављено и ангажовање аутономних тимова за заштиту бродова од напада пирата.