16.02.2015
Ресурси


За реализацију мултинационалних операција неопходно је обезбедити, пре свега, људске ресурсе, а затим и материјалне и финансијске.

Око 4500 припадника Војске Србије изразило је жељу да учествују у мултинационалним операцијама. Само најбољи кандидати се укључују у процес обуке и усавршавања, након чега се приступа процесу селекције. Право учешћа у мултинационалним операцијама имају сви припадници Војске Србије који испуњавају опште и посебне критеријуме.

Када је реч о материјалним ресурсма, превасходно се мисли на технику коју користе припадници Војске Србије. Техника која се користи у мултинационалним операцијама ангажована је из резерви Војске Србије и не изискује додатна улагања, сем мањих модификација, као на пример фарбање технике у белу УН боју и постављање ознака УН.

Финансијска средства за мултинационалне операцијесе одвајају по посебном плану из буџета Републике Србије. Сва финансијска средства су до најситнијег детаља предвиђена Годишњим планом употребе ВС и других снага одбране у мултинационалим операцијама ван граница Републике Србије.