03.03.2015
Каталог курсева 2016.


Р.бр. НАЗИВ КУРСА НОСИЛАЦ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1. Оријентациони курс за штабне официре и подофицире у мировним операцијама Центар за мировне операције 22.02 - 04.03.
2. Заштита цивила и род у мировним операцијама  Центар за мировне операције 29.02 - 04.03.
3. УН курс за официре за планирање
  Центар за мировне операције 16.05 - 27.05.
4. Курс за војне посматраче УН   Центар за мировне операције 05.09 - 23.09.
5. Курс за кључно особље јединица за мировне операције   Центар за мировне операције 10.10 - 14.10.
6. Семинар "Функционисање логистичке подршке у МнОп"   Центар за мировне операције 01.11 - 02.11.
(оквирно)
7. Курс за штабне официре УН   Центар за мировне операције 14.11 - 02.12.
8. Курс за медицинско особље у МнОп Центар за мировне операције 12.12-16.12.
(оквирно)