13.12.2018
Каталог курсева 2018. године


Р.бр. НАЗИВ КУРСА Почетак-завршетак Трајање
1. Курс "Заштита цивила у мировним операцијама"
(оперативни ниво)
Април 23 - 27.04.
2. Курс за штабне официре УН Мај-јун 21.05 - 08.06.
3. Курс за војне посматраче УН   Септембар-октобар 24.09 - 12.10.
4. Курс за кључно особље јединица за учешће у
мултинационалим операцијама
Октобар 22 - 26.10.
5. Курс за обуку цивила за учешће у мултинационалним
операцијама - пилот курс
(заједно са партнерским центром)
Новембар 26.11 - 07.12.