Мисија Европске уније за обуку у Сомалији


Мировна операција ЕУ (EUTM Somalia) је војна операција ЕУ, успостављена 7. априла 2010. године ради подршке у јачању државних институција Сомалије.

Операција се реализује у оквиру свеобухватног ангажовања ЕУ на помоћи сомалијском становништву и стабилизовању државних институција Сомалије.

Операција се реализује кроз обуку снага безбедности Сомалије, у сарадњи са Мисијом Афричке уније у Сомалији (AMISOM).

Припадници МО и ВС отпочели су учешће у војној операцији EUTM Somalia упућивањем официра санитетске специјалности на дужност шефа санитетске службе у мисији, 25. априла 2012. године.

Од 27. априла 2013. године МО и ВС проширили су своје учешће упућивањем санитетског тима, састава један лекар и три медицинска техничара, а од 1. маја 2016. године учешће је проширено још једним медицинским техничаром у саставу медицинског тима.