03.08.2021
Обележен Дан санитетске службе у Централноафричкој Републици


Контингент Војске Србије у Централноафричкој Републици свечано је обележио Дан санитетске службе. Српска Војна болница нивоа 2+, успешно извршавајући мисију и задатке у мултинационалном окружењу, проноси славну традицију нашег војног санитета ван граница Републике Србије и доприноси укупном угледу санитетске службе Војске Србије.

Током претходних пет месеци ангажовања, Војна болница нивоа 2+ реализовала је задатке медицинског збрињавања припадника МнОп MINUSCA. У условима пандемије ковид-19, српски медицинари збринули су више од 3700 пацијената, од чега више од 150 оних са ковид инфекцијом. Реализовано је више од 60 медицинских евакуација од стране тима за медицинску евакуацију (AMET).

За постигнуте резултате у раду и достојно презентовање Републике Србије, делу припадника Војне болнице, поводом Дана санитетске службе, додељене су стимулативне мере.