02.03.2015
Чад и Централноафричка Република (MINURCAT)


Резолуцијом Савета безбедности УН 1778 од 25. септембра 2007. године одобрено је успостављање мултинационалне операције у Чаду и Централноафричкој Републици у складу са поглављима VI и VII Повеље УН. Војска Србије је отпочела са учешћем у мултинационалној операцији УН MINURCAT у Чаду и Централноафричкој Републици од 23.06.2009. године.

У мултинационалној операцији УН MINURCAT у Чаду и Централноафричкој Републици Војска Србије је учествовала укупно са три ротације. У прве две ротације тимови Министарства одбране и Војске Србије су били у саставу норвешког контингента, док је трећа ротација била ангажована самостално, у оквиру пољске болнице Уједињених нација I+ нивоа.

Учешће у мисији је завршено 14.12.2010. године са укупним учешћем 41 припадника МО и ВС.