02.03.2015
Централноафричка Република (MINUSCA)


Мултинационална операција УН у Централноафричкој Републици (MINUSCA) је новоуспостављена мултидимензионална, интегрисана мисија, на основу поглавља VII Повеље ОУН, резолуцијом 2149 (2014) Савета безбедности УН, од 10. априла 2014. године. MINUSCA је почела са оперативним радом 15. септембра 2014. године.

Војска Србије отпочела је ангажовање у MINUSCA од 20. септембра 2014. године, упућивањем два војна посматрача и два штабна официра. Од 11. децембра 2014. године, у наведену мисију упућено је још 68 припадника који су формирали војну болницу нивоа 2. Почетком 2017. године у мултинационалну операцију су упућена још два припадника Министарства одбране, тако да је укупно бројно стање у овој мултинационалној операцији 75 припадника Министарства одбране и Војске Србије.