02.03.2015
Мировне снаге Уједињених Нација на Кипру


Мировна операција УН у Републици Кипар (UNFICYP) успостављена је 4. марта 1964. године усвајањем Резолуције број 186 од стране СБ УН, којом се саветује успостављање мировних снага УН у Републици Кипар.

 Снаге су постале оперативне након 27. марта 1964. године.

 Припадници МО и ВС отпочели су учешће у мировној мисији UNFICYP од 21. октобра 2010. године са штабним официром, са мандатом трајања од годину дана, и одељењем од шест лица, са мандатом трајања од шест месеци. Oд 23. септембра 2011. године учешће у мировној мисији UNFICYP је проширено са два војна посматрача, са мандатом трајања од годину дана, и пешадијским водом до 37 лица, са мандатом трајања од шест месеци. Пешадијски вод је завршио ангажовање 31.08.2018. године.