02.03.2015
Обала Слоноваче (UNOCI)


Мултинационална операција УН у Обали Слоноваче (UNOCI) установљена је Резолуцијом Савета безбедности УН 1528, усвојеном 27. фебруара 2004. године, а на основу процене СБ УН да ситуација у Обали Слоноваче представља континуирану претњу светском миру и безбедности у региону.
Мандат мултинационалне операције успостављен је у складу с поглављима VI и VII Повеље ОУН.

Војска Србије у UNOCI учествује од 1. маја 2004. године са три војна посматрача, а од 25. маја 2016. године ангажовање је смањено на једног војног посматрача.

Тежиште рада војних посматрача је на имплементацији мировног процеса и мандата мултинационалне операције и обављању редовних задатака патролирања.