02.03.2015
Мали (EUTM)


Mултинационална операција ЕУ у Републици Мали (EUTM Mali)

Мисија Европске уније за обуку војних и безбедносних снага Малија (EUTM Mali) успостављена је Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 2085 (2012) , и одлукама Савета Европске уније (број 2013/34/CFSP од 17. јануара 2013. године и број 2013/87/CFSP од 18. фебруара 2013. године).

Војска Србије је на основу позива ЕУ, отпочела ангажовање у EUTM Mali од 15. децембра 2014. године, ангажовањем трочланог медицинског тима.