27.02.2015
Мултинационална операција УН у Бурундију (ONUB)


Мултинационална операција УН у Бурундију (ONUB) је успостављена у складу са поглављем VI и VII Повеље УН Резолуцијом Савета безбедности бр. 1545, усвојеном 21.маја 2004. године.

Министарство одбране је учешће у овој операцији почело 11.09.2004. године, са два војна посматрача. Учешће у МнОп је завршено 21.09.2006. године са укупним учешћем три припадника МО и ВС.