25.02.2015
Мултинационална операција УН у Источном Тимору (UNMISET)


Мултинационална операција УН у Источном Тимору је успостављена Резолуцијом СБ УН 1246 од 11.06.1999. године. Постављени мандат је успешно испуњен и операција је затворена 20.05.2005. године.

Министарство одбране је учешће у овој операцији почело 26.06.2002. године, са три војна посматрача. До затварања МнОп укупно је било ангажовано пет припадника Министарства одбране и Војске Србије што је било њихово прво ангажовање у мултинационалним операцијама УН после поновног пријема земље у Организацију Уједињених Нација.