20.07.2015
Централноафричка Република (EUМАМ RCA)


Војна операција Европске уније у Централноафричкој Републици (EUМАМ RCA) успостављена је у складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 2149 од 10. априла 2014. године и одлуком Савета Европске уније (број 2015/78/CFSP од 19. јануара 2015. године.

На основу обавештења Саветника команданта мисије Европске уније у Централноафричкој Републици, од 11. фебруара 2015. године (да ће ангажовање ЕУ у ЦАР бити настављено и након марта 2015. године, успостављањем војне мисије саветодавног карактера), ВС је отпочела су припреме за ангажовање медицинског тима

Војска Србије је отпочела учешће у EUМАМ RCA од 20. јула 2015. године, ангажовањем четворочланог медицинског тима састава један лекар и три медицинска техничара.

Медицински тим обавља задатке здравственог обезбеђења припадника ЕUMAM RCA и пружање подршке за успостављање безбедног окружења у престоници у Бангију, у амбуланти за основну медицинску заштиту (Role 1).