Мултинационалне операције у Министарству одбране и Војсци Србије :: Блиски исток (UNTSO)
Блиски исток (UNTSO)