02.03.2015
Конго (MONUSCO)


Мултинационална операција УН у ДР Конго (MONUSCO)

Мултинационална операција УН у ДР Конго (MONUSCO) успостављена је новембра 1999. године, у складу с поглављима VI и VII Повеље ОУН, а на основу Резолуције Савета безбедности УН број 1279. од 7. марта 2003. године. Војска Србије у MONUSCO учествује од 07. марта 2003. године са једним санитетским тимом за евакуацију ваздушним путем (АМЕТ), a од 29. јула 2010. године контингент је увећан за два припадника штабне групе.

АМЕТ у свом саставу има два лекара и четири медицинска техничара који образују два подтима за санитетску евакуацију ваздушним путем и базирани су у Киншаси