Мултинационална операција УН у Источном Тимору (UNMISET)
Мултинационална операција УН у Источном Тимору (UNMISET)
Мултинационална операција УН у Источном Тимору (UNMISET)
Мултинационална операција УН у Источном Тимору (UNMISET)
Мултинационална операција УН у Источном Тимору (UNMISET)
Мултинационална операција УН у Источном Тимору (UNMISET)
Мултинационална операција УН у Источном Тимору (UNMISET)
Мултинационална операција УН у Источном Тимору (UNMISET)
Мултинационална операција УН у Источном Тимору (UNMISET)
Мултинационална операција УН у Источном Тимору (UNMISET)